Informacje o plikach cookie.

Szkoła Podstawowa nr 29 oraz Publiczne Przedszkole

01.09.2017 - Koniec wakacji letnich

04.09.2017 - Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017 2018

pokaż całość »

Wielcy Mistrzowie pod koniec roku!

Administrator (2017-05-22)

zmiany Administrator (ostatnio 2017-05-22)
odwiedzin 357 (ostatnie 2018-12-15)

Wielcy Mistrzowie pod koniec roku!

Miesiącami wyczekiwany projekt w Szkole Podstawowej nr 29 w Gdańsku ruszył pełną parą! W ofercie dla uczniów i rodziców Leonardo jest aż dziewięć rodzajów zajęć dodatkowych wspieranych ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Po koniec 2015 roku w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski powstała koncepcja projektu Wielcy Mistrzowie. Złożyliśmy wielostronicowy wniosek aplikacyjny i miesiącami oczekiwaliśmy na weryfikację. Dopiero w listopadzie 2016 r. otrzymaliśmy zielone światło i informację o dofinansowaniu. Po podpisaniu umowy w ostatnich dniach grudnia, ruszyliśmy z realizacją. Bez zastrzyku środków z Unii Europejskiej nie udałoby się nam rozpocząć doposażenia szkoły w takim zakresie jaki obserwujemy od początku tego roku.

Pakiet zajęć dodatkowych wpisanych w projekt „Wielcy Mistrzowie" jest odpowiedzią na dążenie do podnoszenia warunków w jakich nasi uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności, mając przed sobącel - ponoszenie kompetencji kluczowych, obywatelskich, interpersonalnych i międzykulturowych. Zajęcia czy to programowe czy pozalekcyjne generują potrzebę polepszenia bazy dydaktyczneji wyposażenia szkoły w sprzęt, urządzenia, pomoce, jest to istotny element wspomagający pracę dydaktyczną.

Aż dziewięć bloków zajęć dodatkowych zostało objętych projektem. Są to: zajęcia przyrodnicze „Mały naukowiec", zajęcia matematyczne z zastosowaniem metody prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej, zajęcia doradztwa zawodowego dla szóstoklasistów, zajęcia psychologiczne „Nowe formy terapii", zajęcia logopedyczne „Uczymy się ładnie mówić", sportowe treningi szachowe, spotkania drużyny harcerskiej, Kółko Europejskie, spotkania „Szkoły dla Rodziców". Wszystkie wymienione zajęcia to twórcza praca naszych nauczycieli i współpracowników, którzy starają się nadać każdemu ze spotkań takiego kształtu, aby dążyć do wyznaczanych w danym obszarze celów.

Na dzień dzisiejszy możemy pochwalić się systematyczną realizacją zajęć od lutego 2017, doposażeniem pracowni przyrodniczej m.in. w mikroskopy, wiatromierze, barometry, higrometry, mapy, globusy, szkielety, zestaw próbówek, pożywek i fartuchów niezbędny do eksperymentów. Dzięki temu lekcje przyrody oraz zajęcia dodatkowe „Mały Naukowiec" oparte są o wyposażenie umożliwiające realizację doświadczeń/pokazów. Na tym nie kończy się jednak lista zakupów w ramach projektu. Tablica multimedialna, projektor, ekran,zegary szachowe, pomoce dydaktyczne do zajęć matematycznych, zajęć z psychologiem i logopedą, to tylko część funkcjonalnego wyposażenia podnoszącego atrakcyjność i jakość prowadzonych zajęć, które już są użytkowane w szkole.

Realizacja projektu przewidziana jest do połowy 2018 roku, a zatem jeszcze wiele działań przed nami. Organizacja Dni Europejskich, Dnia Naukowca, turnieju szachowego. Latem natomiast zostaną „odnowione" pracownia przyrodnicza i matematyczna.

Nazwa projektu to nie przypadek. Liczymy, iż dzięki możliwościom jakie SP nr 29 stwarza uczniom, na szkolnym korytarzu spotkamy nie jednego Wielkiego Mistrza. Podnoszenie u uczniów podstawowych umiejętności i kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy to cel poddziałania 3.2.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiegona lata 2014-2020, w ramach którego realizujemy nasz projekt. Temu celowi towarzyszą działania wspierające poprawę jakości procesu edukacyjnego poprzez zaangażowanie rodziców, dla których prowadzone są zajęcia „Szkoły dla Rodziców", zaprojektowane z myślą o rozwoju Ich kompetencji.Praca z rodzicami okazuje się cennym wsparciem w edukacji dzieci.

Autor: Dominika Ostafin
Kierownik Działu Realizacji Projektu FFP


O projekcie:
tytuł: „Wielcy Mistrzowie"
miasto: Gdańsk
okres realizacji: 1.08.2016 - 31.08.2018
wartość dofinansowania: 290393,28 PLN
źródło finansowania: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

« wstecz