Informacje o plikach cookie.

Szkoła Podstawowa nr 29 oraz Publiczne Przedszkole

01.09.2017 - Koniec wakacji letnich

04.09.2017 - Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017 2018

pokaż całość »

Informacje o Projekcie

Administrator (2016-12-30)

zmiany Administrator (ostatnio 2017-01-17)
odwiedzin 411 (ostatnie 2018-12-12)

Informacje o Projekcie

Projekt WIELCY MISTRZOWIE (nr RPPM.03.02.01-22-0148/15-00). O projekcie: Projekt skierowany jest do uczniów, kadry pedagogicznej oraz opiekunów prawnych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 Leonardo w Gdańsku.

Cele główny:
Celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej w PSP nr 29 Leonardo w Gdańsku poprzez przygotowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych o tematyce dostosowanej do potrzeb wynikających z diagnozy, wsparcie nauczycieli o raz przeprowadzenie cyklu zajęć wspierających rodziców.

Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie szans rozwojowych uczniów,
2. Uwzględnienie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychospołecznych uczniów,
3. Wzrost poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy wśród uczniów,
4. Wsparcie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5. Wsparcie opiekunów prawnych uczniów w wychowaniu dzieci.

Zajęcia dodatkowe:
- Zajęcia matematyczne z wykorzystaniem metody prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,
- Blok zajęć przyrodniczych "Mały naukowiec",
- Kółko europejskie,
- Spotkania drużyny harcerskiej,
- Sportowe treningi olimpijskie szachowe,
- Doradztwo zawodowe dla szóstoklasistów,
- Zajęcia "Uczymy się ładnie mówić",
- "Szkoła dla rodziców".

Okres realizacji:
- Rozpoczęcie: 01.08.2016
- Zakończenie: 31.08.2018

Koordynator projektu:
Dominika Ostafin, e-mail: d.ostafin@familijny.pl, tel.: 501 670 187

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

ue efs

« wstecz