Informacje o plikach cookie.

Szkoła Podstawowa nr 29 oraz Publiczne Przedszkole

01.09.2017 - Koniec wakacji letnich

04.09.2017 - Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017 2018

pokaż całość »

Szczegółowy opis zajęć

Administrator (2017-01-02)

zmiany Administrator (ostatnio 2017-01-17)
odwiedzin 576 (ostatnie 2018-12-12)

Szczegółowy opis zajęć

Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi zadaniami/spotkaniami, które zrealizujemy w ramach projektu. Podajemy poniżej zakres działań oraz zasady uczestnictwa i organizacji spotkań oraz zapisów na nie.

Zajęcia matematyczne z wykorzystaniem metody prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

Opis i cel: Wprowadzenie do oferty edukacyjnej zajęć matematycznych wykorzystujących metodę prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Jest ona efektem wieloletnich badań autorki nad zjawiskami i przyczynami niepowodzeń szkolnych w uczeniu się matematyki. Metoda rozwija u uczniów możliwości umysłowe oraz uzdolnienia do uczenia się matematyki w szkole. Metoda zakłada 14 bloków programowych - ich treści dobrano tak, aby rozwinąć najważniejsze czynności intelektualne i ukształtować te umiejętności, które są ważne dla dalszej edukacji matematycznej dzieci. W każdym bloku treści ułożone są zgodnie z rozwojem dziecięcych możliwości na danym etapie rozwoju. Warunkiem mądrego wspomagania rozwoju dzieci jest zachowanie cyklu rozwojowego i dokładne opanowanie treści łatwiejszych przed przejściem do kolejnych.

Zajęcia oferowane wszystkim uczniom szkoły. Częstotliwość zajęć: 2 godziny w miesiącu.

***

Blok zajęć przyrodniczych "Mały naukowiec"

Opis i cel: Na każdych zajęciach uczniowie wykonują inne doświadczenie, realizują inny projekt np. tworzą kolorowe mikstury z cieczy o różnych gęstościach, oglądają preparaty pod mikroskopem, mierzą temperaturę, wiatr za pomocą urządzeń pomiarowych, obserwują zwierzęta w terrarium, oglądają skały mineralne, robią doświadczenia korzystając z próbek minerałów. Ponadto elementem zadania będzie organizacja "Dnia Naukowca". Podczas tej imprezy będą organizowane różne gry edukacyjne, quizy i testy wiedzy, odbędzie się np. konkurs na najlepszą makietę układu słonecznego. Ponadto będą wyświetlane filmy edukacyjne, prezentacje wykonywane przez klasy.

Zajęcia oferowane wszystkim uczniom szkoły. Częstotliwość zajęć: 2 godziny w miesiącu każda klasa.

***

Doradztwo zawodowe dla szóstoklasistów

Opis i cel: W czasie zajęć uczniowie zostaną zapoznani z reprezentantami poszczególnych zawodów i grup pracowników występujących na rynku pracy: informatykami, lekarzami, żołnierzami, policjantami, nauczycielami, rolnikami, artystami, przedsiębiorcami, sportowcami itd. Zapoznanie powinno się odbywać zarówno w formie prezentacji, jak i wyjazdów do zakładów pracy. Na zajęciach będą wykorzystywane narzędzia diagnostyczne dla doradców zawodowych - testy kompetencji, umiejętności i zainteresowań, które pomogą uczniom w podejmowaniu decyzji dotyczących kariery zawodowej w przyszłości.

Zajęcia dodatkowe dla szóstoklasistów. Częstotliwość zajęć: 2 razy w miesiącu.

***

Zajęcia "Uczymy się ładnie mówić"

Opis i cel: Uczniowie ze specjalistą będą pracowali nad eliminacją trudności w koncentracji uwagi, dysortografią i dysgrafią, deficytami funkcji percepcyjno-motorycznych odpowiedzialnych za naukę czytania i pisania, trudnościami w nauce matematyki oraz poprawnego pisania, eliminacją wolnego tempa pracy i przetwarzanie informacji słuchowych.

Zapisy i szczegóły u psychologa szkolnego. Częstotliwość zajęć: 1 godzina tygodniowo.

***

"Szkoła dla rodziców"

Rolą prowadzących będzie wyczulenie rodziców na ich dużą rolę w edukacji dzieci. "Szkoła dla Rodziców" ma wspierać ideę rozmów, wymiany doświadczeń i wspólnego wypracowywania najlepszych rozwiązań przez rodziców, nauczycieli, wychowawców, psychologów, innych specjalistów. Przykładowe tematy spotkań: diagnoza problemów i trudności dziecka, tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań dzieci (zwłaszcza w zakresie kompetencji kluczowych), praca z dzieckiem trudnym/zdolnym, trudności adaptacyjne i emocjonalne (zwłaszcza u ucznia młodszego), problemy z nauką, nieprawidłowe postawy wychowawcze (np. nadmierna ochrona, krytycyzm, nierealistyczne oczekiwania), wpływ problemów rodzinnych na rozwój dzieci (np. konflikty małżeńskie, przemoc domowa, uzależnienia, trudności finansowe).

Zapisy, dla chętnych, do wyczerpania limitu miejsc. Częstotliwość zajęć: 1 godzina tygodniowo.

***

Blok zajęć edukacyjnych "Kółko Europejskie"

Opis: Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów, podczas których wyświetlane będą zdjęcia, filmy edukacyjne, prezentacje dokumenty edukacyjne a także organizowane będą gry i zabawy edukacyjne. Uczniowie poznają legendy i zabytki własnego regionu, kraju i państw wspólnoty europejskiej. Utrwalą wiedzę na temat położenia kraju, poszczególnych państw względem Polski, nazw stolic, flag, ciekawostek, charakterystycznych cech, cudów przyrody, zwyczajów i tradycji państw europejskich. Zajęcia w części będą prowadzone przez zaproszonych gości z zagranicy, będących przedstawicielami obcych krajów. Dzięki temu uczniowie będą mogli posłuchać historii, tradycji i zwyczajów danego kraju. Cel: zdobywanie kompetencji społecznych, umiejętności komunikacyjnych, znajomość reguł społecznych, wrażliwość na odmienność, tolerancja.

Zapisy: dla chętnych do wyczerpania limitu miejsc. Częstotliwość zajęć: 1 godzina w miesiącu. Ponadto dla wszystkich uczniów szkoły zorganizowana zostanie impreza "Dzień Europejski"

***

Spotkania drużyny harcerskiej

Opis: Zajęcia realizowane w formie zbiórek gromady harcerskiej. Zbiórki polegać będą na zabawie zapewniającej niezbędne wsparcie w rozwoju każdego członka gromady. Każda zbiórka będzie miała swój odrębny temat (zbiórki tematyczne). W ramach zajęć zaplanowano dwa obozy harcerskie, będące doskonałą okazją do plenerowych zajęć przyrodniczych i naukowo - technicznych.
Cel: przekazanie harcerzom-uczniom odpowiednich wartości i celów przez drużynowego, umożliwienie wszechstronnego rozwoju dziecka, sprzyjającego kształtowaniu postaw i nawyków bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach, poprzez zdobywanie oznak (znaków) i umiejętności. Organizowanie wyjazdów i biwaków ma na celu rozbudzić ciekawość świata, walorów turystycznych i krajobrazowych oraz otwartość na nieszablonowe zdobywanie wiedzy poza murami szkoły.

Zapisy: dla chętnych do wyczerpania limitu miejsc. Częstotliwość spotkań: 2 godziny w tygodniu.

***

Sportowe treningi olimpijskie szachowe

Opis: Głównymi celami zajęć szachowych jest to aby uczeń: poznawał zasady gry w szachy, znał i stosował zasady poruszania się figur na planszy, znał rolę i funkcje figur w grze, przestrzegał zasady gry, umiał posługiwać się zegarem, znał zasady zapisu gry, rozpoznawał sytuacje szachowe i umiał zamatować przeciwnika. Zajęcia będzie prowadziła osoba, posiadające kompetencje do prowadzenia zajęć szachowych, trener z doświadczeniem w prowadzeniu drużyn szachowych i organizacji profesjonalnych treningów.
Cel: Zajęcia pomocnicze w rozwijaniu zdolności matematycznych i logicznego myślenia, sprzyjające integracji dzieci i rozwijaniu postaw inicjatywnych.

Zapisy: dla chętnych do wyczerpania limitu miejsc. Częstotliwość zajęć: 2 godziny w tygodniu. Uzupełnienie stanowią dwa wewnątrzszkolne turnieje szachowe oraz wyjazdy na międzyszkolne zawody szachowe.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

ue efs

« wstecz